วันนี้ เงินค่าเก็บเกี่ยวเริ่มเข้าแล้ว ชาวนาอย่าลืมไปเช็คพรุ่งนี้แล้วจะเป็นการโอนเงินค่าเก็บเกี่ยวช่วยชาวนา ไร่ละ 500 บาท โดยรัฐบาลจะเริ่มทยอยโอนเงินเข้าวันที่ 6 ธันวาคม จนถึง วันที่ 30 เมษายน 63 นับว่าเป็นข่าวดีต้องรับปีใหม่เลยทีเดียวสำหรับชาวนา สิ้นสุดการรอคอย รัฐบาลเคาะจ่ายค่าเก็บเกี่ยวข้าว สูงสุดครอบครัวละ 10000 บาท ล่าสุดเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน เพจ พรรคพลังประชารัฐได้โพสต์ข้อความระบุว่า สิ้นสุดการรอคอย รัฐบาลเคาะจ่ายค่าเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวผ่านโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว และปรับปรุงคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2562ทับ63 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร โดยการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยวข้าวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น โดยเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2562 กับกรมส่งเสริมการเกษตรจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวเฉพาะเกษตรกรรายย่อย อัตราไร่ละ 500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 10000 บาท

สำหรับ มาตรการดังกล่าว จะต้องนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าว ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานอีกครั้ง ซึ่งคาดว่าจะเริ่มจ่ายเงินผ่านธกส ถึงมือชาวนาได้ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 62 ถึง 30 กย 63 นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมในโครงการโดยสนับสนุนต้นทุนการผลิต ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562ทับ63 พร้อมทั้งขยายระยะเวลาการจ่ายเงินให้เกษตรกรจากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2563 เนื่องจากมีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2562 กับกรมส่งเสริมการเกษตรมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ภาพจาก พรรคพลังประชารัฐดีใจกับชาวนาทุกคน

โพสต์ดังกล่าวนับว่าจากที่รอคอยกันมานาน ยินดีกับชาวนาทุกๆท่านด้วยนะคะ

ขอบคุณ พรรคพลังประชารัฐ