ภาพการสมัครงาน NEC นวนครสำหรับคนที่มีงานทำก็ถือว่าดีไป แต่สำหรับคนที่ยังไม่มีงานทำ ว่างงาน ตกงาน ถูกเลิกจ้าง ก็ต้องเดินหน้าหาสมัครงานกันต่อไปแม้ว่าจะไกล้ปีใหม่แล้ว แต่ค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้หยุดไปตามวันหยุด จึงทำให้เราเห็นภาพโรงงานต่างๆที่เปิดรับสมัครงาน มีผู้คนมาต่อคิดรอสมัครงานแถวยาวตั้งแต่เช้ามืด อย่างเช่นวันนี้ก็เช่นกัน โดยเพจ มีงานบอกกันด้วย ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ภาพการสมัครงานNEC นวนคร เช้านี้ครับโพสต์ดังกล่าวความหวังของคนอยากมีงานทำต้องให้ได้งานก่อนสิ้นปี

โพสต์ดังกล่าวขอบคุณ มีงานบอกกันด้วย