รมว คลัง ตอบแล้ว เราไม่ทิ้งกัน ได้เงิน 3 เดือนหรือ 6 เดือนมาตรการช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบของสถานการณ์แพร่กระจายของ CO VID ไม่ว่าจะเป็นมาตรการรับเงินช่วยเหลือในโครงการเราไม่ทิ้งกัน มาตรการช่วยเหลือเงินช่วยเหลือเกษตรกร รวมทั้งมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ จากภาครัฐที่ออกมาในช่วงนี้ เริ่มเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของหลายๆ โครงการกันแล้ว คำถามสำคัญที่เกิดขึ้นในใจของประชาชนวันนี้ ก็คือ มาตรการต่างๆ จากคลังจะถูกต่อเวลาไปอีกหรือไม่ หรือ เงินช่วยเหลือได้ 3 เดือนหรือ 6 เดือน กันแน่ ทางด้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายอุตตม สาวนายน ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงว่านายอุตตม สาวนายน


จากการชี้แจงของผม ต่อกรณีการยืดระยะเวลาผู้ได้รับการช่วยเหลือจาก 3 เดือน เป็น 6 เดือน น่าจะสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนได้แล้ว แต่ก็ยังมีอีกบางกรณีที่จำเป็นต้องชี้แจงเพิ่มเติม โดยเฉพาะข้อกังวลที่ว่าอาจมีผู้เดือดร้อนบางกลุ่มไม่ได้รับความช่วยเหลือดังที่ผมอธิบายไปว่าตัวเลขระยะเวลา 6 เดือนนั้น เป็นการตั้งกรอบระยะเวลางบประมาณ โดยประมาณการรายจ่ายเป็นรายเดือน ซึ่งสามารถปรับระยะเวลายืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ โดยเงินช่วยเหลือนี้อยู่ภายใต้เม็ดเงินจาก พ.ร.ก. เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นก้อนงบประมาณเพื่อช่วยเหลือ 6 แสนล้านบาท และก้อนงบประมาณเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก 4 แสนล้านบาท


ดังนั้นในหลักการ เม็ดเงินในก้อนช่วยเหลือ 6 แสนล้าน หากประเมินแล้วเห็นว่ายังสามารถใช้ขย ายความช่วยเหลือไปยังกลุ่มที่ต้องช่วยเหลือเพิ่มเติมได้อีก กระทรวงการคลังก็จะดำเนินการ เพราะตั้งงบประมาณเผื่อไว้แล้ว และหากงบประมาณ 6 แสนล้านไม่พอ ก็ยังสามารถนำงบประมาณในส่วนของการฟื้นฟู 4 แสนล้านมาใช้เพื่อการช่วยเหลือได้ด้วยเช่นกันทั้งนี้เป้าหมายของมาตรการช่วยเหลือนั้น กระทรวงการคลังต้องการช่วยเหลือกลุ่มคนที่มีความจำเป็นต้องช่วย และให้ครอบคลุมมากที่สุด ส่วนกลุ่มที่ได้รับมาตรการช่วยเหลืออื่นๆของรัฐอยู่แล้ว ก็ขอให้ท่านเหล่านั้นใช้สิทธิเดิมที่มีอยู่ เช่น กลุ่มประกันสังคมตาม ม. 33 เป็นต้น ขณะเดียวกันหากมีกลุ่มใดนอกเหนือจากนี้ เห็นว่าจำเป็นต้องช่วยเหลือ ก็จะมีมาตรการออกมารองรับได้อีก

สรุปจะมีการช่วยเหลือในช่วง 3 เดือนก่อน ส่วนหากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น ก็สามารถขย ายระยะเวลาเพิ่มเติมได้อีกตามความเหมาะสม ในทางกลับกันหากสถานการณ์จบก่อน ก็สามารถยุติการช่วยเหลือได้เช่นกัน

ขอบคุณ ดร.อุตตม สาวนายน

เรียบเรียง mumkhao