ตามนี้ เปิดเงื่อนไข แจกเงิน 3,000 ให้คนไทยเที่ยวไทยกระทรวงการคลังจับมือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจรอบใหญ่ แจกเงินให้ประชาชนท่องเที่ยว 3,000 บาท โดยนายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ร่วมกันออกมาตรการ กระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ เพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศแจกเงิน 3,000 ให้เที่ยว

โดยในเบื้องต้น คาดว่าจะเป็นการแจกคูปอง 3,000 บาท ให้คนไทยที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปเพื่อท่องเที่ยวภายในประเทศ ในกรณีที่ใช้เงินเกิน 3,000 บาท รัฐจะคืนเป็นเงินกลับไปให้ 10-20% เป็นต้น นอกจากนี้ยังจะมีมาตรการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยว เช่น โรงแรม และร้านอาหาร จัดโปรโมชั่นเพื่อจูงใจให้ประชาชนตัดสินใจท่องเที่ยวด้วยทั้งนี้ยังต้องรอข้อสรุปอย่าเป็นทางการว่าจะแจกบัตรคูปองในรูปแบบไหน และจะใช้มาตรการป้องการการทุจริตการคืนเงินอย่างไร

ขอบคุณที่มาจาก กระทรวงการคลัง