ด่วน น้ำมันขึ้นราคาพรุ่งนี้ ปรับขึ้นทุกชนิดราคาน้ำมัน วันพรุ่งนี้ (10มิ.ย.63) ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ปตท.บางจาก ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซิน, แก๊สโซฮอล์ และดีเซล 60 สตางค์ต่อลิตร ขณะที่ราคาน้ำมัน E85 ขึ้น 40 สตางค์ต่อลิตร โดยราคาน้ำมันในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเป็นไปดังนี้แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 21.75

แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 21.48

แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 20.24

แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 18.04

ดีเซล ลิตรละ 21.89

ดีเซล B10 ลิตรละ 18.89

ดีเซล B20 ลิตรละ 18.64

ไฮพรีเมียม ดีเซล S ลิตรละ 26.04ที่มา PTT