ปรากฏการณ์น้ำทะเลลดต่ำสุดในรอบปี พบปะการัง สัตว์ทะเลโผล่พ้นน้ำเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์น้ำทะเลลดต่ำสุดในรอบปี พบปะการัง สัตว์ทะเลโผล่พ้นน้ำ ที่เกาะทะลุ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เจ้าหน้าที่มูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากร ทะเลสย าม เผย ปีนี้ธรรมชาติสมบูรณ์ ไม่พบการฟอกขาวของปะการัง ซึ่งพบเห็นในช่วงวันที่ค่อนข้างพระจันทร์เต็มดวง น้ำทะเลจะขึ้น ลงมาก หรือเรียกว่าน้ำเกิด ทำให้วันที่เป็นวันแรม 2 ค่ำ เดือน 7 ถือเป็นวันแรกในรอบปีนี้ ที่น้ำทะเลลดต่ำกว่าปกติจนเห็นแนวปะการังโผล่ขึ้นเหนือน้ำทะเลเป็นบริเวณกว้าง จะเกิดขึ้นประมาณ 2 ชั่วโมง ช่วง 10.30 - 12.30 น.น้ำทะเลลดต่ำสุดในรอบปีน้ำทะเลลดต่ำสุดในรอบปีน้ำทะเลลดต่ำสุดในรอบปี

โดยจุดที่พบแนวปะการังนั้น อยู่บริเวณด้านข้างอ่าวใหญ่เลยบ่ออนุบาลเต่ากระ ปะการังที่พบ อาทิ ปะการังโขด ปะการังสมอง ดอกไม้ทะเล หอยมือเสือ ฯลฯ ทั้งนี้ปรากฏการณ์ดังกล่าว เกิดขึ้นทุกปีและในช่วง 4-5 ปี ที่ผ่านมา ช่วงเดือนมิถุนายน ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิฟื้นฟูทรัพย ากร ทะเลสย าม ได้ติดตามเฝ้าสังเกตแนวปะการัง พร้อมบันทึกภาพและช่วงเวลาน้ำทะเลลดเก็บเป็นฐานข้อมูล หากพบความผิดปกติจะได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามลำดับ ซึ่งปีนี้ยังไม่พบการฟอกขาวของปะการังแต่อย่างใดน้ำทะเลลดต่ำสุดในรอบปีน้ำทะเลลดต่ำสุดในรอบปีน้ำทะเลลดต่ำสุดในรอบปีน้ำทะเลลดต่ำสุดในรอบปี

น้ำทะเลลดต่ำสุดในรอบปี พบปะการัง-สัตว์ทะเลโผล่พ้นน้ำ ที่เกาะทะลุ จ.ประจวบคีรีขันธ์น้ำทะเลลดต่ำสุดในรอบปีน้ำทะเลลดต่ำสุดในรอบปีเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หาชมได้ย าก น้ำทะเลลดต่ำสุดในรอบปี พบปะการัง สัตว์ทะเลโผล่พ้นน้ำ ที่เกาะทะลุ จ.ประจวบคีรีขันธ์

ขอบคุณ มูลนิธิฟื้นฟูทรัพย ากร ทะเลสย าม