สพฐ. มีมติ ป.1 ไม่ต้องสอบเข้า ให้สัมภาษณ์ผู้ปกครองแทนจากการเปิดเผยของ รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ กพฐ. ระบุว่า ที่ประชุมได้หารือถึงร่างนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำปี 2564โดยมีมติห้ามใช้วิธีการสอบแข่งขันเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.อย่างเด็ดขาด โดยให้ใช้วิธีการจัดสอบสัมภาษณ์ผู้ปกครองแทน สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1

ทั้งนี้ มีการอ้างอิงถึงคำแนะนำของแพทย์จิตวิทยาเด็ก ที่มองว่าการสอบอาจส่งผลกระทบต่อจิตใจและภาวะอารมณ์ของเด็ก เนื่องจากพบว่าโรงเรียนบางแห่งยังใช้ระบบสอบแข่งขันในหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ เช่น English Progarm (EP) และ Intensive English Program (IEP) ทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองต้องส่งเด็กไปเรียนพิเศษ จุดนี้อาจไปสร้างแรงกดดันให้แก่เด็กได้

ทั้งนี้ สมฐ. จะนำข้อสรุปเสนอให้นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ พิจารณาเห็นชอบ ก่อนนำไปจัดทำเป็นปฏิทิน และแนวปฏิบัติการรับนักเรียนต่อไป

ขอบคุณ amarintv