ต๊ะ นารากร รวบรวมเงินบริจาค 2 แสน นำไปไถ่ชีวิตลูกควาย 12 ตัววันนี้ ( 14 กันยายน 2563 ) ที่เฟซบุ๊ก นารากร ติยายน ได้มีการโพสต์รูปภาพพร้อมทั้งระบุข้อความเอาไว้ว่า.. รอดแล้วจ้า ลูกควายทั้ง 12 ชีวิตที่เพื่อนๆ โอนเงินมาไถ่ชีวิต ภาพที่ 1) ถ่ายเมื่อเช้าที่โรงเชือดใน จ.นครสวรรค์ ก่อนนำขึ้นรถ ภาพที่ 2-5)เอาควายทั้ง 12 ตัวขึ้นรถพร้อมเดินทางสู่ที่ดินของ มูลนิธิอนุรักษ์โคกระบือไทยและให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์ถูกทอดทิ้ง ที่มวกเหล็ก สระบุรีโพสต์ดังกล่าว

ภาพที่ 6-7 ) บริเวณที่เตรียมไว้สำหรับสร้างคอกให้ควายฝูงนี้อยู่อาศัย (มีพี่ๆควายที่อยู่มาก่อนรอต้อนรับ) ภาพที่ 8)แปลนพื้นที่สำหรับเตรียมสร้างคอกเพิ่ม ภาพที่ 9-10) สลิปโอนเงินค่ามัดจำควาย 12 ตัว และ ยอดวันนี้ 20,000+180,000 =200,000 ภาพที่ 11)ใบสำคัญแสดงการจัดตั้งมูลนิธิ เพื่อแสดงว่าเป็นมูลนิธิที่จัดตั้งถูกต้องตามกฏหมาย ตรวจสอบได้ ขอเวลารวบรวมยอดเงินทั้งหมด และจะแจ้งให้ทราบต่อไป.ปรึกษาเพื่อนๆว่า ยอดเงินที่เกินมาจาก สองแสนบาท ทางมูลนิธิขออนุญาตนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการทำคอก และซื้อหญ้ามาเลี้ยง ควาย - วัว - ม้า ที่อาศัยอยู่ในมูลนิธิได้ไหมคะไถ่ชีวิตลูกควาย

รอดแล้วต๊ะ นารากร

ขอบคุณที่มาจาก ต๊ะ นารากร