เปิดภาพทหารไทย กับชีวิตในป่า สกัดแรงงานลอบเข้าเมือง ป้องคนโควิด ระลอก 2เรียกได้ว่าในขณะที่เราใช้ชีวิตกันอย่างอิสระ เราอาจไม่เคยรู้เลยว่ามีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ทำหน้าที่รักษาความสงบระวังป้องกัน ทั้งกลางวัน กลางคืน อีกด้านหนึ่งที่ในโลกสังคมออนไลน์ขณะนี้ ต่างส่งต่อภาพการทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ของรั้วของชาติ ในการป้องกัน สกัดกั้นแรงงานลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย จากฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องชาวไทย ไม่ให้ต้องทนทุกข์ทรมานจากการระบาดของโควิด-19 ระลอก 2 ซึ่งด้วยนโยบายของ ผบ.ทบ. ที่ให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวัง ตรวจตราตามแนวชายแดนเพื่อป้องกันไม่ให้มีแรงงานต่างด้าว หรือผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายจากฝั่งประเทศเมียนมา เล็ดลอดเข้ามายังในประเทศไทย ทำให้ทางกองกำลังผาเมือง หนึ่งใน 7 กองกำลังป้องกันชายแดนของกองทัพบก รับผิดชอบพื้นที่ 24 อำเภอชายแดนของจังหวัดเชียงใหม่, เชียงราย, พะเยา, น่าน, อุตรดิตถ์ และพิษณุโลก รวมความยาว 933 กิโลเมตร ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ต้องเพิ่มมาตรการเข้มข้นในการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง

ทั้งการติดตั้งไฟส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ในช่องทางที่ล่อแหลม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การทำเครื่องกีดขวาง และปรับปรุงลวดหนาม บริเวณช่องทาง/ท่าข้ามตามธรรมชาติ เพิ่มเติมกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร เพื่อเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนเฝ้าตรวจ ตามช่องทาง ท่าข้ามที่ล่อแหลมและการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดตามเส้นทางตามแนวชายแดน ทั้งนี้ ยังได้ประสานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ เพื่อเพิ่มมาตรการในการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าว โดยเน้นให้ผู้นำชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์กับผู้นำชุมชนตามแนวชายแดน ในการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ ทั้งการแจ้งเบาะแส และการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกนาย

นอกจากนี้ยังได้ประสานไปยังประเทศเมียนมาผ่านคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น หรือ TBC ในการให้ความร่วมมือในการสกัดกั้นแรงงานดังกล่าว โดยปัจจุบัน ทหารกองกำลังผาเมืองทุกนาย ยังปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องชาวไทยทุกคนปฏิบัติหน้าที่ทั้งกลางวัน กลางคืนเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่านเรียกได้ว่าขณะที่เรานอนหลับกันอย่างสบายแต่กับมีคนกลุ่มหนึ่งทำหน้าที่คอยระวังป้องกันให้กับเรา เห็นอย่างนี้แล้วคนไทยร่วมมือกันนะครับ ใส่แมสทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน ไม่ไปในสถานที่ๆมีคนเยอะๆ

ขอบคุณ onbnews