รัฐบาลแจงแล้ว โครงการแจกเงิน 3000 ยังไม่อนุมัติสำหรับใครที่รอโครงการ คนละครึ่งของรัฐบาลกันอยู่ ใจเย็นๆกันก่อนนะครับ ล่าสุด รัฐบาลแจงแล้ว โครงการแจกเงิน 3,000 ยังไม่สรุป เป็นเพียงข้อเสนอเท่านั้น นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงถึงมาตรการช่วยเหลือประชาชน ด้วยการแจกเงินคนละ 3000 บาท จำนวน 15 ล้านคน ระบุว่าเป็นเพียงหลักการเบื้องต้นที่กระทรวงการคลังได้นำเสนอต่อศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ ศบศ. อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดโครงการ ซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุปและยังไม่มีการอนุมัติใด ๆ แต่จะมีการนำเสนอต่อที่ประชุม ศบศ. ใน 2 สัปดาห์หน้า

โดยโครงการนี้ตั้งใจให้ครอบคลุมผู้ประกอบการรายย่อยมากที่สุด และดำเนินการอย่างรอบคอบเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด เมื่อกระทรวงการคลังได้ข้อสรุป จะนำเสนอเพื่อขอมติจาก ศบศ. และนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป