หมดสิทธิ์ ไม่ต้องลงทะเบียน กลุ่มที่ไม่ได้เงิน 3,000เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ทางเพจเฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ได้รายงานว่า ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะถูกยกเว้นสิทธิ มาตรการคนละครึ่ง วงเงินคนละ 3,000 บาท เนื่องจากได้เงินพิเศษเดือนละ 500 บาทแล้ว เพื่อกระจายการช่วยเหลือประชาชนและการใช้จ่ายให้ทั่วถึงมากขึ้น

หลังจากที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบ(ศบศ.) ได้เห็นชอบหลักการมาตรการสำคัญ 2 มาตรการ ในการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนเพิ่มเติม ซึ่งประกอบด้วย

1. มาตรการเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้ผู้มีสิทธิ 14 ล้านคน เพื่อใช้ซื้อสินค้าจำเป็น เดือนละ 500 บาท ระยะเวลา 3 เดือน (ต.ค.-ธ.ค.63) รวมได้คนละ 1,500 บาท

2.มาตรการคนละครึ่ง ให้ผู้มีสิทธิ 10 ล้านคน โดยภาครัฐจะให้วงเงินคนละ 3,000 บาท สำหรับใช้ซื้อสินค้ากับร้านค้ารายย่อย หาบเร่ แผงลอยในท้องถิ่น และต้องไม่ใช่ร้านสะดวกซื้อหรือธุรกิจแฟรนไชส์

มีรายงานว่า ประชาชนผู้มีสิทธิทั้ง 2 มาตรการนี้ จะต้องไม่ซ้ำซ้อนกัน โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะถูกยกเว้นสิทธิ มาตรการคนละครึ่ง เนื่องจากได้เงินพิเศษเดือนละ 500 บาทแล้ว ทั้งนี้เพื่อกระจายการช่วยเหลือและการใช้จ่ายไปสู่ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ให้ทั่วถึงมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ทั้ง 2 มาตรการนี้ จะต้องนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาอนุมัติและดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนต่อไป ซึ่งคาดว่าจะเข้า ครม.ในช่วงสัปดาห์หน้าโพสต์ดังกล่าว

ขอบคุณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์