เงินพิเศษ 3500 โอนเข้าบัญชี 21 กย 63เรียกได้ว่าเป็นข่าวดีสำหรับบรรดา อสม ทุกท่าน แพทย์หญิงพรรณประภา ยงค์ตระกูล โฆษก กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้หารือกับกรมบัญชีกลาง กรณี ค่าตอบแทน อสม. แล้ว โดยจะเบิกจ่าย อสม. จำนวน 7 เดือน ตั้งแต่มีนาคมถึงกันยายน 2563 รวมเป็นเงิน 3,500 บาท และจะส่งเข้าบัญชีของ อสม. ในวันที่ 21 กันย ายนนี้ หากสถานการณ์เกิดขึ้นอีก รัฐบาลก็จะดูแลต่อเนื่องค่าตอบแทน อสม. 3,500 บาท โอนเข้าบัญชี 21 กันย ายนนี้

ทั้งนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา เนื่องจากรัฐบาลเห็นความสำคัญของ อสม.ในการดำเนินการ ที่เป็นด่านหน้า ออกเคาะประตูบ้านเฝ้าระวัง ดูแล สอดส่อง ป้องกัน ในชุมชน จึงอนุมัติค่าตอบแทนดังกล่าว ในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบของที่ระลึกแก่ นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันย ายน 2563รับเต็ม 3500

ขณะเดียวกัน ได้มอบนโยบายเรื่อง การบรรจุข้าราชการใหม่จำนวน 45,684 อัตรา จะต้องบรรจุเสร็จสิ้นภายใน เดือนกันย ายนนี้ ด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ จากที่มีข่าวอ้างว่า ช่วยบรรจุเป็นข้าราชการรุ่นโควิดได้ ขอย้ำว่าไม่เป็นความจริง อย่าหลงเชื่อ หากพบให้ดำเนินการถึงที่สุด ไม่มีการละเว้นโทษค่าตอบแทน อสม. 3,500 บาท โอนเข้าบัญชี 21 กันย ายนนี้ พรุ่งนี้ไปกดเงินได้เลย