เผยกำหนดวันโอนเงินพิเศษ อสม. ได้คนละ 3,500เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ที่เพจเฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ได้รายงานว่ากระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กำหนดโอนเงินค่าเสี่ยงภัยพิเศษให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวนกว่า 1 ล้านคนทั่วประเทศ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในช่วงสถานการรณ์ โดยภาครัฐจ่ายเงินพิเศษให้เดือนละ 500 บาท ระยะเวลาตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงกันยายน 2563 รวม 7 เดือน เป็นเงินคนละ 3,500 บาท

ซึ่งจะโอนเงินเข้าบัญชีของ อสม. ในวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 นี้ และหากสถานการณ์ เกิดรุนแรงขึ้นอีก ภาครัฐก็พร้อมจะพิจารณาดูแลเพิ่มเติมต่อเนื่องตามความเหมาะสมต่อไปที่มา สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์