ชัดเจนแล้ว สาเหตุที่ผู้ถือบัตรคนจน ไม่ได้เงิน 3 พัน คนละครึ่งหน้าแรก ข่าว ข่าวเศรษฐกิจ ชัดเจนแล้ว สาเหตุที่...

วันที่ 22 กันยายน 2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติโครงการคนละครึ่ง ในการแจกเงิน 3000 บาท ให้กับประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นการช่วยประชาชนออกค่าใช้จ่ายครึ่งหนึ่ง และรัฐจ่ายให้อีกครึ่งหนึ่ง รวมถึงอนุมัติการเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มกำลังซื้อ รวมทั้งให้ผู้ค้ารายย่อย พ่อค้าแม่ค้าขายปลีก มีเงินต่อยอดและเกิดระบบหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ รวมจำนวน 24 ล้านคน วงเงิน 5.1 หมื่นล้านบาทเปิดลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งวันไหน มีเงื่อนไขอย่างไร ?

สำหรับร้านค้า วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เปิดให้ร้านค้าลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com เงื่อนไข คือ ต้องเป็นร้านค้าขนาดเล็ก หาบเร่ แผงลอย ประเภทของกิน-ของใช้ เช่น ร้านอาหารในตลาด ร้านโชห่วย หรือ ร้านธงฟ้า ส่วนร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ที่เป็นนิติบุคคล เช่น ร้านสะดวกซื้อ รัฐบาลจะไม่เปิดให้เข้าร่วมโครงการ โดยร้านค้าที่ลงทะเบียนต้องโหลดแอปพลิเคชัน ถุงเงิน

สำหรับประชาชนทั่วไป วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 06.00-23.00 น. เปิดให้ลงทะเบียนจองสิทธิ์ผ่าน www.คนละครึ่ง.com จำนวน 10 ล้านคน หากวันแรกไม่เต็ม จะเปิดรับวันต่อ ๆ ไปจนเต็มตามจำนวนที่กำหนด เงื่อนไข คือ ผู้ลงทะเบียนต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และต้องไม่ใช่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสาเหตุที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนคนละครึ่งไม่ได้

รัฐบาลเล็งเห็นถึงความลำบากในการลงทะเบียนและการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของผู้ถือบัตรคนจน ที่ไม่สะดวกจองสิทธิ์รับเงินคนละครึ่ง ที่แจกสูงสุด 3000 บาท จึงให้ความช่วยเหลือแยกออกมา โดยไม่ต้องลงทะเบียนใด ๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยอย่างเต็มที่ และเมื่อได้รับความช่วยเหลือในส่วนนี้แล้ว จึงไม่สามารถร่วมลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งได้อีก