โอนแล้ว ทั่วประเทศ เงินพิเศษ รับสูงสุด 4500วันนี้โอนแล้วเช็กด่วนใครได้บ้าง อสส อสม วันนี้มีโอน รับทุกคนทั่วประเทศ 4500 บาท สรุปข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์ อสม อสส จะได้รับเงินงบประมาณในการจ่ายค่าตอบแทน 3,622 ล้านบาท โดยใช้จากวงเงินกู้ 45,000 ล้านบาทของกระทรวงสาธารณสุข 2563 ค่าป่วยการ ก.ย. 1,000 บาทภาพประกอบข่าวเท่านั้น

เลื่อนมาจ่ายเดือนนี้ ค่าตอบแทน 500 บาท จำนวน 7 เดือน รวมรับ 3,500 บาท เงินจะโอนเข้าบัญชีเดิมของ อสม. 4,500 บาท โดยสามารถกด ATM มาใช้ได้ในตอนเช้า ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับ ค่าตอบแทน ได้เงินจากมาตรการอื่นสามารถรับค่าตอบแทนนี้ได้

โดยจะได้รับเวลาโอนเงินปกติ แต่ในรอบโอนวันนี้อาจจะไม่ตรงเพราะเป็นการโอนให้เป็นกรณีพิเศษ แอดมินต้องขออภัยด้วยนะครับ (จากกลุ่ม เพื่อนอสม. โดยเก็บสถิติเวลาโอนเมื่อ กรกฎาคม สิงหาคม กันย ายน)เวลาโดยประมาณ

ยินดีกับพี่น้องด่านหน้า อสส อสม ด้วยครับเกณฑ์รับเงินตอบแทน อสม

ต้องมีเวลาปฏิบัติงานแน่นอน อย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์ หรือ 4 ครั้งต่อเดือน

มีการปฏิบัติงานจริง และมีการส่ง รายงานแบบ อสม. 1 โดยประธาน อสม. ระดับหมู่บ้านหรือชุมชน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่รับผิดชอบ เซ็นรับรองรายงาน และส่งให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ภายในวันที่ 25 ของเดือน

ต้องเข้าร่วมประชุม หรือ อบรมฟื้นฟูความรู้ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง

ตรวจสอบสิทธิ์ ได้ที่นี้ คลิก

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.)