ปตท.สายเปย์ แจกเงินให้ไปเที่ยวคนละ 5,000


ปตท.สายเปย์ แจกเงินให้ไปเที่ยวคนละ 5,000แย้มข่าวดีสำหรับพนักงาน ปตท. หลังจากที่มีการรายงานว่า นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. กล่าวว่า บอร์ด ปตท. มีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยว โดยจะเสนอขออนุมัติจ่ายเงินให้พนักงานของ ปตท. คนละประมาณ 5,000 บาท เพื่อสนับสนุนให้พนักงานใช้สำหรับเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจ มีผลวันที่ 1 ต.ค.-ธ.ค. 2563 นี้โดยเบื้องต้นเตรียมงบไว้ประมาณ 18 ล้านบาท เพื่อรองรับพนักงาน ปตท. ที่ปัจจุบันมีทั้งหมดประมาณ 3,800 คน เพียงพนักงานนำใบเสร็จค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าตั๋วเข้าชมสถานที่ และอื่นๆ มาเบิกภายใต้งบประมาณ ทางบริษัทจะออกให้ครึ่งหนึ่ง

แต่ไม่เกิน 5,000 บาทต่อราย หากพนักงานใช้งบไม่หมดในครั้งเดียว สามารถเก็บไปใช้ในครั้งต่อไปได้อีก แต่ก็ไม่เกิน 5,000 บาทต่อรายภายในระยะเวลา 3 เดือน คาดว่าจะมีเม็ดเงินช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจจากโครงการนี้ราว 4-5 เท่าหลักเกณฑ์คือ พนักงานต้องเดินทางท่องเที่ยวในวันธรรมดาแบบพักค้างคืนอย่างน้อยเป็นเวลา 1 คืน ส่วนการท่องเที่ยวในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องท่องเที่ยวในพื้นที่ห่างจากที่พัก 300 กิโลเมตร (ก.ม.) ขึ้นไป

ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวกำหนดใช้เฉพาะในส่วนของปตท. เท่านั้น สำหรับบริษัทลูกจะใช้มาตรการเดียวกันหรือไม่ ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัท เบื้องต้นได้รับทราบว่า บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือโออาร์ (OR) ก็พร้อมที่จะดำเนินการดังกล่าวเช่นกัน