วิธีลงทะเบียน กู้เงิน 50000 ผ่านออมสินจากกรณี ครม.มีมติเห็นชอบปรับปรุงการดำเนินโครงการสินเชื่อ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณนี้ วงเงิน 20,000 ล้านบาท โดยยังมีวงเงินสินเชื่อคงเหลืออยู่ จำนวน 18,988 ล้านบาท จึงให้ปรับปรุงแนวทางช่วยเหลือแก่ประชาชนให้เป็นไปอย่างทั่วถึง และครอบคลุมประชาชนผู้ประกอบการอาชีพทุกกลุ่มเห็นควรให้ปรับปรุงโครงการด้วยการจัดสรรวงเงิน 10,000 ล้านบาท จากวงเงินที่เหลืออยู่ นำมาปล่อยกู้ผ่าน สินเชื่อเสริมพลังฐานราก โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึง 30 ธ.ค. 2563

สำหรับเงื่อนไข มีดังนี้

ต้องเป็นผู้มีรายได้ประจำ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และบุคคลในครอบครัว

วงเงินกู้สูงสุดไม่ เกิน 50,000 บาท

ระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 3 ปี

หลักประกัน ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน

การชำระหนี้ ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนธนาคาร ออมสิน

วิธีลงทะเบียน สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

1.เข้าเว็บไซต์ ธนาคารออมสิน

2.คลิกคำว่า ลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานราก

3.อ่านข้อมูลเอกสารใช้ในการกู้

4.อ่าน ข้อความตกลงยินยอมในการสมัครเข้า สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ติ๊กเครื่องหมายถูก แล้วคลิก ยืนยันตามข้อตกลง5.กรอกข้อมูลส่วนตัว เลขที่บ้านประชาชน, ชื่อ นามสกุล, อาชีพ, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่ติดต่อได้, สถานที่ทำงาน

6.จากนั้นกรอกตัวหนังสือเพื่อยืนยัน แล้วคลิก ลงทะเบียนอย่างไรก็ตาม เมื่อลงทะเบียนสำเร็จ จะขึ้นแสดงข้อความ ลำดับที่ ท่านสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาเบื้องต้น หลังจากนี้ 2 วันทำการ

ขอบคุณ ธนาคารออมสิน