เงื่อนไข กู้เงิน 5 หมื่นผ่านออมสิน สมัครง่ายไม่ต้องมีคนค้ำเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีของหลายคนเลยก็ว่าได้ หลังจากมีรายงานว่า นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ปรับปรุงการดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบปัญหาเศรษกิจในปัจจุบัน วงเงินจำนวน 20,000 ล้านบาทซึ่งยังมีวงเงินสินเชื่อคงเหลืออยู่จำนวน 18,988 ล้านบาท จึงให้ปรับปรุงแนวทางช่วยเหลือแก่ประชาชนให้เป็นไปอย่างทั่วถึง และครอบคลุมประชาชนผู้ประกอบการอาชีพทุกกลุ่ม เห็นควรให้ปรับปรุงโครงการด้วยการจัดสรรวงเงิน 10,000 ล้านบาท จากวงเงินที่เหลืออยู่ นำมาปล่อยกู้ผ่าน สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึง 30 ธันวาคม 63ใครกู้ได้บ้าง

ตอบ ผู้มีรายได้ประจำ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และบุคคลในครอบครัว

วัตถุประสงค์

ตอบ เพื่อดำรงชีพ เพื่อลงทุน หรือหมุนเวียนในกิจการ

วงเงินกู้

ตอบ สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้

ตอบ สูงสุดไม่เกิน 3 ปี

อัตราดอกเบี้ย FLAT RATE

ตอบ 0.35% ต่อเดือน

หลักประกัน

ตอบ ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน

การชำระหนี้

ตอบ ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน

โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนยื่นขอสินเชื่อได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563ที่มา ธนาคารออมสิน