รัฐฯญี่ปุ่นใจดี แจกเงิน 6 แสนเยน ให้คู่รักที่แต่งงานมีรายงานว่า ที่ประเทศ ญี่ปุ่นเตรียมช่วยเหลือผู้ที่แต่งงานใหม่โดยจะให้เงินทั้งหมด 6 แสนเยนในการตั้งตัวเพื่อค่าใช้จ่ายที่จะตามมาหลังจากแต่งงานเช่น ค่าหอ ค่าไฟ ค่านํ้า เป็นต้น โดยมีเงื่อนไขเล็กๆน้อยคือสำหรับผู้ที่มีอายุไม่เกิน 40 เท่านั้นและมียอดรายได้เกิน 1,600,000 บาท/ปี (ทั้งสองคน)

รายงานจากแหล่งข่าวเผยว่า ประเทศญี่ปุ่นต้องเผชิญกับปัญหาภาวะสังคมผู้สูงอายุ มีประชากรเกิดใหม่น้อย คนส่วนใหญ่ไม่อยากแต่งงาน หรือแต่งงานตอนอายุมากๆ จากสถิติปัจจุบันพบว่า อัตราการมีบุตรต่อประชากรหญิง 1 คน อยู่ที่ 1.36 เท่านั้น (ผู้หญิงญี่ปุ่น 1 คน มีบุตรเฉลี่ย 1.36 คน) ส่วนปีที่แล้วมีประชากรเกิดใหม่เพียง 865,000 คนเท่านั้น

รัฐบาลญี่ปุ่นจึงต้องออกมาตรการสนับสนุนเงิน เพื่อกระตุ้นให้ประชาการแต่งงานมากขึ้น โดยมีเงื่อนไขคือ คู่แต่งงานต้องมีอายุตำ่กว่า 40 ปี มีรายได้รวมกันไม่เกิน 5.4 ล้านเยน หรือประมาณ 1.6 ล้านบาท ส่วนผู้ที่จะได้เงินช่วยเหลือแบบเต็มจำนวน จะต้องมีอายุ 35 ปีขึ้นไป และมีรายได้รวมกันไม่เกิน 4.8 ล้านเยน หรือประมาณ 1.4 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามปัจจุบันมีหน่วยงานท้องถิ่น ที่เข้าร่วมกับนโยบายนี้เพียง 281 แห่ง หรือประมาณ 15% เท่านั้น เพราะหน่วยงานท้องถิ่นเหล่านี้ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายด้วยตัวเองครึ่งหนึ่ง แต่ในอนาคตรัฐบาลญี่ปุ่นมีแผนที่จะสนับสนุนเงินงบประมาณให้ คิดเป็นสัดส่วน 2 ใน 3 เริ่มตั้งแต่ปี 2021 ที่จะถึงนี้

ที่มา japantimes