ข่าวดีผู้ใช้รถ พรุ่งนี้น้ำมันลดราคาเมื่อวันที่ 8 กันยายน 63 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท บางจากปิโตรเลียม คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มดีเซล 0.60 บาท เว้นกลุ่มเบนซินราคาคงเดิม มีผลวันพรุ่งนี้ 9 ก.ย. 2563 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไปโดย PTT Station - บางจาก ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มดีเซลทุกชนิดลง 0.60 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มเบนซินคงเดิม มีผล 9 ก.ย. 2563 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกเป็นดังนี้

ดีเซล อยู่ที่ลิตรละ 21.19 บาท

B10 อยู่ที่ลิตรละ 18.19 บาท

B20 อยู่ที่ลิตรละ 17.94 บาท

แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ลิตรละ 21.75 บาท

แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ลิตรละ 21.48 บาท

E20 อยู่ที่ลิตรละ 20.24 บาท

E85 อยู่ที่ลิตรละ 18.04 บาท

และเบนซิน เฉพาะปตท. อยู่ที่ลิตรละ 29.16 บาท

ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น