ไทยเฝ้าระวังด่วน เมียนมา ประกาศล็อกดาวน์ ย่างกุ้ง งดเดินทางออกจากเมืองเรียกได้ว่าตอนนี้นครย่างกุ้ง กลายเป็นศูนย์กลางการระบาดโรคโควิด-19 แห่งใหม่ของประเทศเมียนมา ซึ่งยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ล่าสุด อยู่ที่ 2,265 คน เสียชีวิต 14 คน หายป่วยแล้ว 625 คน และมีผู้เข้าเกณฑ์ที่อยู่ระหว่างการสอบสวนราว 8,750 คน

ล่าสุด 12ก.ย.63 รัฐบาลเมียนมาประกาศอย่างเป็นทางการไม่อนุญาตการเดินทางออกจากเมืองย่างกุ้งซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศ และการระงับบริการเที่ยวบินพาณิชย์ ทุกเส้นทางภายในประเทศ จนถึงวันที่ 1 ต.ค.นี้ เป็นอย่างน้อย ซึ่งตอนนี้ชาวเมียนมาในพื้นที่ตามประกาศถูกร้องขอให้อยู่บ้าน สั่งห้ามกิจกรรมการรวมตัว รวมถึงงานประเพณีต่าง ๆ ยกเว้นผู้ที่จำเป็นต้องเดินทางไปทำงานหรือซื้อของใช้จำเป็นและเหตุฉุกเฉินด้านสุขภาพ

ปืดประเทศภาพดังกล่าวภาพดังกล่าว