เงินอุดหนุนบุตรแรกเกิด เดือนตุลาคม


เงินอุดหนุนบุตรแรกเกิด เดือนตุลาคมสำหรับแม่ๆ ที่มีบุตรแรกเกิดถึง 6 ปี ในเดือนตุลาคมนี้จะได้รับเงินวันไหน เช็กด่วนเลย เมื่อวันที่ 29 กย 63 เพจ เงินอุดหนุนบุตรแรกเกิด และ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า เงินอุดหนุนบุตรแรกเกิด 600 บาทต่อเดือน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 600 ถึง1,000 บาทต่อเดือน จ่ายตามขั้นบันได เบี้ยคนพิก าร 1000 บาทต่อเดือนภาพจาก เงินอุดหนุนบุตรแรกเกิด และ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโอนให้ก่อน 1 วัน

โพสต์ดังกล่าว

(ชมคลิป)ยินดีกับทั้งสามกลุ่มที่จะได้รับเงินด้วยครับ

ขอบคุณ เงินอุดหนุนเด็ กแรกเกิด และ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ