เรือของพ่อยิ่งใหญ่และสวยงามวันที่ 18 กันยายน 2563 เพจที่ใช้ชื่อว่า เรื่องราวสาระพัน ได้โพสต์ข้อความระบุว่า #เรือของพ่อยิ่งใหญ่และสวยงาม

#คิดถึงพ่อหลวงสุดดวงใจ

เรือของพ่อ

เรือ ต.91 ขึ้นบก

ปลดประจำการ

ทัพเรือ ปรับปรุงใหม่

นำไปไว้ที่ อุทยานประวัติศาสตร์

สัตหีบ รำลึกถึง ร.9

กองเรือยุทธการ เคลื่อนย้าย เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งเรือ ต.91 ที่เคยประจำการใน กองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ และได้ปลดประจำการไปแล้ว ตั้งแต่ 1 ต.ค.2562 บน เส้นทางถนนสุขุมวิท อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพิ่อนำไปตั้งที่ อุทยานประวัติศาสตร์

ทั้งนี้ ได้มีการนำขึ้นบก ทำการปรับปรุง และทาสีใหม่ เพื่อนำมาตั้งเป็นที่ระลึกถึง ร.9

ที่ ริมชายหาด หน้าสโมสรสัญญาบัตร กองเรือยุทธการ อ่าวดงตาล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ทั้งนี้ เรือ ต. 91 นี้ เป็นเรือ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 มีพระราชดำริและพระบรมราชวินิจฉัย เรื่องการต่อเรือ และแบบเรือ เพื่อการพึ่งพาตนเองของกองทัพเรือ

จนทร.ต่อเรือตรวจใกล้ฝั่งชุดเรือ ต.91 ถึงเรือ ต.99 จำนวน 9 ลำ ตั้งแต่ 2510- 2530

โดยเรือ ต.91 ได้ขึ้นประจำการครั้งแรกเมื่อ 12 ส.ค.2511 และ ครั้งที่ 2 เมื่อ 15 เม.ย. 2535 รวมระยะเวลาประจำการ 52 ปี

หลังกองทัพเรือได้เสนอกระทรวงกลาโหมเพื่อขออนุมัติปลดระวาง เนื่องจากใช้ราชการมานานสภาพโดยทั่วไปเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน การซ่อมบำรุงไม่คุ้มค่าในการซ่อมบำรุง และมีความเสี่ยงในการใช้ปฏิบัติราชการ

โพสต์ดังกล่าวภาพจาก เรื่องราวสาระพันภาพจาก เรื่องราวสาระพัน

ขอบคุณ เรื่องราวสาระพัน , นิราช ทิพย์ศรี