พิษ พายุโนอึล ชัยภูมิอ่วมหลายพื้นที่ชาวบ้านชีลองใต้ ตำบลห้วยต้อน อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ กว่า200ครอบครัว ยังคงกลายเป็นหมู่บ้านที่ถูกตัดขาด จากโลกภายนอกเนื่องจากมวลน้ำ ที่ไหลหลากลงมาจากเทือกเขาภูแลนคา ผ่านหมู่บ้านเพื่อไหลไปรวมกันกับลำน้ำชีลอง ก่อนจะไหลลงสู่ลำน้ำชี ปิดล้อมรอบหมู่บ้าน ระดับน้ำสูงกว่า70เซนติเมตรโดยเฉพาะช่วงบริเวณถนนหน้าศูนย์เด็กเล็ก บ้านชีลองใต้ น้ำได้ทะลักเข้าท่วมทั้งตัวอาคาร ชาวบ้านต้องกลับเข้ามาในบ้านพักเพื่อเก็บข้าวของที่ยกขึ้นที่สูง นำใส่รถอีแต๊ก กลับไปเก็บไว้บ้านญาติ เนื่องจากระดับน้ำ ได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างช้าๆ หลังจากที่ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดทั้งวัน ส่วนที่อำเภอเทพสถิต สถานการณ์ได้คลี่คลายลงมาบ้างแล้วแต่ถนนที่ถูกน้ำกัดเซาะยังคงสร้างปัญหาต่อการ ใช้เส้นทางสัญจรไปมา ทางอำเภอได้ประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นนำรถ แมคโฮมาทำการขุดดินเพื่อเปิดทางน้ำ และถมพื้นที่บางส่วนที่ชำรุดเป็นการชั่วคราว

ที่บริเวณด้านทิศตะวันออกของเทศบาลอำเภอหนองบัวระเหว(อ่านว่า-หนอง-บัว-ระ-เว๋) พบว่ามีมวลน้ำจำนวนมาก ไหลทะลักมาจากคลองหนองเต่า ซี่งเป็นคลองน้ำที่รับน้ำมาจากเทือกเขาภูแลนคา เพื่อส่งต่อลงไปยังลำน้ำชี ได้เอ่อล้นเข้าท่วมไร่นาของชาวบ้านมากกว่า100ไร่ และถนนในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวระเหว หลายสาย ถูกน้ำท่วมสูง นายอำเภอได้สั่งให้เทศบาล นำกระสอบทราย มาทำการปิดกั้นน้ำไม่ให้ไหลเข้าไปในบ้านเรือนชาวบ้าน และยังได้นำเรือท้องแบนออกมารับส่งชาวบ้านเป็นการอำนวยความสะดวกเบื้องต้นไปก่อนชาวบ้านออกหาปลา

ส่วนบรรยากาศโดยทั่วไปของจังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่เช้าของวันนี้มีฝนตกลงมาโปรยปราย อย่างต่อเนื่อง แต่ไม่แรง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิยังเข้มงวด ให้ทุกภาคส่วนเฝ้าติดตามและรายงานความคืบหน้าสถานการณ์น้ำท่วมอย่างต่อเนื่องเข้ามายังจังหวัดตลอด24ชั่วโมง