เผยภาพ ชลบุรี กลายเป็นเมืองไร้นักท่องเที่ยวเรียกได้ว่าเป็นภาพที่ชาวเห็นแล้วแอบก็ตกใจ ไปตามๆกัน หลังผู้สื่อข่าวได้ทำการลงพื้นที่นำเสนอบรรย ากาศภายในเขตเมืองพัทย า ที่ไร้นักท่องเที่ยวจนกลายเป็นภาพที่หลายคนไม่คุ้นตาเป็นอย่างมาก และนักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยมีเหมือนเมื่อก่อนขอบคุณเจ้าของภาพ

บรรยากาศอันเงียบเหงาไร้เงานักท่องเที่ยวของหาดพัทย าในจังหวัดชลบุรี โดยมาตรการปิดน่านฟ้าและพรมแดนเนื่องจากการแพร่กระจาย ทำเอาแม่ค้าและโรงแรมหลายๆที่ไม่มีรายได้และไร้นักท่องเที่ยวขอบคุณเจ้าของภาพขอบคุณเจ้าของภาพ

หลังจากที่เกิดเหตุการณ์วิกฤต โดยจากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้เศรษฐกิจไทยประสบปัญหาขาดแคลนการไหลเวียนของเงินสดจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนับตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาขอบคุณเจ้าของภาพขอบคุณเจ้าของภาพ

อย่างไรก็ตามขอให้มีนักท่องเที่ยวเร็วๆนะคะ

ขอบคุณเจ้าของภาพ