รอลุ้น ยื่นเสนอแล้ว ขอคืนเงินสมทบ ประกันสังคม


รอลุ้น ยื่นเสนอแล้ว ขอคืนเงินสมทบ ประกันสังคมเชื่อว่าหลายๆคนคงรอคอยคำตอบที่ชัดเจน หลังจากที่ ประชาชนกลุ่มขอคืนไม่ขอทาน ยื่นเรียกร้องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน แก้กฎหมายประกันสังคม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยคืนเงินสมทบชร าภาพแก่ผู้ประกันตนหวังว่าจะได้รับข่าวดี

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน หารือร่วมกับตัวแทนประชาชนผู้ประกันตนในนามเครือข่ายกลุ่มขอคืนไม่ได้ขอทาน ซึ่งยื่นเสนอเรียกร้องให้สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน คืนเงินสมทบชราภาพให้แก่ผู้ประกันตน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า แนวทางที่ทำได้ ณ ตอนนี้คือ ให้สำนักงานประกันสังคมไปศึกษารายละเอียดกฎหมาย เพื่อแก้ไข พ.ร.บ.ประกันสังคม เปิดช่องกู้เงินค้ำประกัน สินเชื่อ ซึ่งก็ต้องทำตามขั้นตอนกฎหมาย เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ให้มีจุดที่ลงตัว เหมาะสมมากที่สุด ถูกต้องตามกฎหมาย และพร้อมจะแจ้งความคืบหน้าของการดำเนินให้ได้รับทราบเป็นระยะอย่างชัดเจนต่อไป

ขอบคุณ กระทรวงแรงงาน