ขอนแก่นอ่วม ฝนถล่มหนัก น้ำท่วมถนนหลายสาย จนท.เร่งช่วยระบายวุ่นเมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 7 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักและต่อเนื่องกว่า 1 ชั่วโมง ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ทำให้ถนนหลายสายมีน้ำท่วมขังสูง เช่น ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้าง บริเวณสามแยกพิพิธภัณฑ์ขอนแก่น มีระดับน้ำท่วมถนนสูงกว่า 30 เซนติเมตร ทำให้รถเล็กสัญจรผ่านด้วยความลำบาก เนื่องจากน้ำที่สูงและไหลแรงและเป็นจุดลุ่มต่ำทำให้น้ำไหลลงมารวมที่จุดนี้ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครขอนแก่น ต้องเข้ามาคอยระบายที่ท่วมขัง ให้ระบายลงท่อระบายเพื่อจะได้ไหลลงสู่บึงทุ่งสร้างแก้มลิงรองรับน้ำเมืองขอนแก่น

ส่วนที่บริเวณซอยสวัสดีชุมชนเทศบาลสามเหลี่ยม น้ำท่วมขังสูง 20-30 เซนติเมตร น้ำระบายได้ช้า เนื่องจากพบว่ามีขยะจำนวนมากไหลมากับน้ำ เมื่อมาถึงปากท่อระบายน้ำขยะได้ขวางทางน้ำ จนทำให้น้ำระบายลงมท่อได้ช้า แม้ว่าจะมีการน้ำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้ง เพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่คลองร่องเหมืองนายฤทธิ์ พงษ์วรพจ ชาวบ้านชุมชนสามเหลี่ยม ต้องออกมาเก็บขยะจำนวนมาก ที่ลอยกับน้ำนำไปใส่ถังขยะ เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ในการระบายน้ำที่ท่วมภายในซอย เป็นการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่อีกแรง จะได้ให้น้ำภายในซอยลดระดับลงเข้าสู่ภาวะปกตินายฤทธิ์ กล่าวต่อว่า ซึ่งทุกครั้งที่มีฝนตกหนักน้ำจะระบายช้า เพราะจะมีขยะที่ไหลออกจากบ้านเรือนประชาชน และจากขยะที่ล้นถังมาขวางทางน้ำ จึงอยากให้เทศบาลนครขอนแก่นมีการเข้ามาเก็บขยะให้ถี่ขึ้น เพราะเป็นชุมชนที่มีคนอาศัยจำนวนมากภาพเหตุการณ์